ulmer-logo

Fundusze Unijne


Konkurs Ofert – PROW 2014-2020

Informacja o wynikach postępowań ofertowych – PROW 2014-2020„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Operacja mająca na celu
„Rozbudowę zakładu o komorę składową wyposażoną w nowoczesne regały jezdne oraz modernizację pakowania owoców zamrożonych w opakowania jednostkowe”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji zakładają zwiększenie dostępnej powierzchni magazyno

ulmer-logo
ULMER S.K.A.  1994 – 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: webintegro